میز پیامرسان های بومی

معرفی میز:

آنچه که از فضای مجازی در لحظه اول به ذهن متبادر می شود، «پیام رسان های اجتماعی» هستند؛ ابزاری برای برقراری ارتباطات انسانی با بهره گیری از بستر اینترنت. مطالعه جهت کشف چگونگی رفتار مردم در این شبکه ها و انتقال این فهم به سیاستگذاران حوزه فضای مجازی از جمله فعالیت های میز «پیام رسان های بومی» است. این میز به طور خودبه خودی، درگیر مطالعه حتوا در فضای مجازی هم می شود و نیز بررسی شئون مختلف اقتصادی، حقوقی و امنیتی پیام رسان های اجتماعی نیز در دستور کار قرار می گیرد. ارائه راهکار و سیاست های پیشنهادی به نهادهای حاکمیتی ذی مدخل جهت تقویت پیام رسان های بومی مهمترین رسالت این میز است.

محور ها و موضوعات میز:

  • ۱- مطالعه و پژوهش در تفاوت ها و شباهت های پیام رسان های داخلی و خارجی به لحاظ امکانات، سرورها و خدمات به کاربران
  • ۲- مقایسه رفتار و میزان حضور مردم در پیام رسان های داخلی و خارجی و فهم این تفاوت
  • ۳- تطبیق اعمال انجام شده در حاکمیت با اسناد بالادستی و ارزیابی اجرای سیاست ها
  • ۴- تدوین و پیشنهاد خط مشی های علمی جهت بهینه کردن عملکرد پیام رسان های داخلی
  • ۵- مشاوره سیاستگذارانه به حاکمیت در خصوص بهینه ترین رفتار با پیام رسانه های خارجی و داخلی
مسئول میز

مطالب مرتبط با میز