گردشگری و اوقات فراغت

معرفی میز:

 • مراکز مطالعاتی و اندیشکده ­ها پلی میان دانش و سیاستگذاري هستند که ضمن انجام رسـالت پژوهشی و نظري، محل تصمیم­سازي براي سیاستگذاران و برنامه­ریـزان راهبـردي کشورها به شمار می­آیند، در همین راستا کارگروه گردشگری و اوقات فراغت مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی ژرفا با انجام تحقیقات در زمینه وضعیت­شناسی، مطالعات راهبردی، آینده پژوهی، پیامدسنجی و سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی کشور با تاکید بر بکارگیری ظرفیت­های بومی و مردمی به دنبال رفع چالش­های فرهنگی اجتماعی و تحقق حکمرانی کارآمد اسلامی ایرانی در حوزه گردشگری می­باشد.

محورها و موضوعات میز:

 1. تحلیل راهبردی

 2. تجویز راهبردی

 3. ارائه ایده تحولی

 4. وضعیت­شناسی حوزه گردشگری

دستاور ها و انتظارات:

 1. تهیه سند گردشگری تعالی­ بخش

 2. شناسایی و برقراری ارتباط موثر با متخصصان، مشاوران و فارغ‌التحصیلان رشته‌های گردشگری و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنان

 3. طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های متنوع گردشگری با هدف اطلاع‌رسانی، عضوگیری و معرفی منابع و بازارهای گردشگری

 4. تهیه و تدوین طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه گردشگری

 5. برگزاری نشست­ها و جلسات تخصصی در زمینه مسائل روز حوزه گردشگری

 6. کمک به توسعه گردشگری در جهت ایجاد وفاق ملی و تفاهم و همگرایی اقوام

مسئول میز و اعضاء هئیت اندیشه ورز

مطالب مرتبط با میز