میز کتاب و صنعت نشر

معرفی میز:

کتاب باید والاترین جایگاه را در گستره‌های فردی و اجتماعی دارا باشد؛ حال‌آن‌که به دلایلی گوناگون، اکنون کتاب از چنین موقعیتی به شایستگی در جامعه‌ی ما برخوردار نیست و هنوز مطالعه به عنوان یک نیاز دایمی برای همگان مطرح نمی‌باشد. این مسأله، با توجه به چنان پیشینه‌ی درخشان و درک ضرورت‌ها و نیازهای این زمان، در خور تأمل فراوان است و بازنگری آن باید از اولویت‌های زندگانی ما باشد. عنایت به این مهم، به‌ویژه با اهتمام و تأكیدی که مقام معظم رهبری به طور مداوم در زمینه‌ی رشد و گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه دارند، از یک سو، و اهمیت «نگرش‌های موضوعی» و پرداختن به آن‌ها از سوی دیگر، سبب شد تا مرکز مطالعات راهبردی ژرفا به حکم وظیفه، در راستای ارتقاء سطح فرهنگ نگرش عموم به مسائل حوزه‌ی کتاب، اقدام به بنانهاد میز کتاب در اندیشکده‌ی هنر و رسانه نماید.

امید است که میز کتاب، با نصب‌العین قراردادن بیانات و منویات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و پای فشردن بر ارزش‌های انقلاب اسلامی، و همچنین با مطالعه، رصد، بررسی، نقد، تحلیل و تبیین مسائل، مشکلات و چالش‌های اساسی کشور در عرصه‌های  نشر و کتاب را برطرف نموده و ارائه راه‌کارهای بهبود وضعیت را به کمک نخبگان این عرصه ترسیم نماید.

 

 محورها و موضوعات میز:

  1. اشراف اطلاعاتی، پویش و پایش مستمر حوزه تولید، چاپ و نشر کتاب در کشور
  2. وضعیت‌شناسی حوزه‌ی نشر و کتاب
  3. ارائه تحلیل‌های راهبردی در حوزه‌ی نشر و کتاب
  4. برگزاری جلسات «عصرانه‌ی کتاب» در راستای ترویج آثار مکتوب انقلابی

 دستاورها و انتظارات:

  1. کمک به ترویج و نهادینه‌سازی گفتمان مقام معظم رهبری در حوزه‌ی کتاب و کتابخوانی
  2. سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های توصیه‌ای در جهت حمایت از آثار مؤلفان انقلابی و مکتبی
  3. ارائه‌ی ایده‌های تحولی در راستای حوزه‌ی نشر، کتاب و کتابخوانی
  4. ارتقاء فرهنگ مطالعه، کتاب و کتابخوانی
مسئول میز

مطالب مرتبط با مـــــــیز