میز موسیقی

  • معرفی میز:

  در گستره ی بسیط فرهنگ، موسیقی چونان دیهیمی زمرد نشان، بر تارک دیرک عمود خیمه گاه هنر، می درخشد و سر سروری دارد. در کشاکش جنگ نرم و در این هنگامه که آسمان پالوده ی میهن، محل تازش امواج پلشتی ست که ریشه در زهدان آلوده ی ماهواره های لجن در ذات فرنگی مآب دارند، پرداختی جانانه در بستر اشاعه و ادتقاء به موسیقی اصیل و سازنده ی ایرانی و الحان جان فزای موسیقی شریف نواحی،  وظیفه ی مغفول مانده ای ست که بر ذمه متولیان فرهنگ و هنر سنگینی می کند. مرکز مطالعات راهبردی در لبیک به جامه ی عمل پوشاندن به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) و به حکم وظیفه، در راستای ارتقاء سطح فرهنگ نگرش عموم به مسائل حوزه ی موسیقی، اقدام به بنانهاد میز موسیقی در اندیشکده ی هنر و رسانه نموده است. میز موسیقی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، به منظور تقابل با تهدیدات مستمر و بلا انقطاع دشمنان در حوزه ی موسیقی و کمک به احیاء، ساماندهی، کارآمدی و حضور موثر موسیقی اصالت دار ایران زمین، در تمامی عرصه های کارکردی جامعه، وظایف و برنامه هایی را تصنیف و تدوین نموده است.

  • محورها و موضوعات میز:
  • ۱- تلطیف فضای معنوی جامعه با تسری شاخصه های مقدس فرهنگ ایرانی اسلامی در حامل های موسیقی اصیل ردیف و دستگاه و موسیقی شریف نواحی
  • ۲- رصد، پایش، بررسی و برنامه ریزی جهت تقابل با موسیقی های کژ مسیر وارداتی که جز با هدف تخریب اذهان اذهان جوانان و منکوب نمودن فرهنگ ملی، تسری نیافته اند.
  • ۳- آگاهی دهی به لایه های مختلف اجتماعی و ارتقاء سطح فرهنگ نگرش عامه، خاصه نوجوانان و جوانان، به مسائل و مصائب گستره ی موسیقی
  • ۴- تعریف رویدادها و برنامه هایی در سطح منطقه ای، ملی و فرا ملی به جهت احیاء موسیقی پر ثمر ایرانی و مضمحل نمودن اقدامات جبهه ی معارض فرهنگی در عرصه ی تسری موسیقی های وارداتی
  • ۵- تعامل، همیاری و همشانگی با دستگاه های متولی و اصحاب مبرز موسیقی به منظور به سامان رساندن برنامه های تعریف شده و مشاوره ی تخصصی در وادی حساس موسیقی
  •  
  • دستاورها و انتظارات:
  • رسیدن به چشم انداز مطلوب انقلاب اسلامی در حوزه ی موسیقی انقلاب اسلامی
  • جاری نمودن اهداف راهبردی تعیین شده در سند راهبردی موسیقی انقلاب اسلامی
  • تهیه ، تصنیف ، پیگیری، نظارت، حمایت، اجرا و پیشبرد طرح های قرارگاهی در حوزه ی موسیقی
مسئول میز

مطالب مرتبط با مـــــــیز