میز رادیو و تلوزیون

   • معرفی میز:

   سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین بازیگر عرصه رسانه در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است ، با گذر زمان و تحولات در عرصه ی رسانه در ابعاد جهانی و ملی ، نقش و جایگاه سازمان صدا و سیما نیز دچار تحولات اساسی شده است.با توجه به روی کار آمدن رسانه های نوین و گسترش رسانه های مبتنی بر فضای مجازی در سال های اخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی جایگاه قبلی خود در عرصه ی رسانه ای را از دست داده است .با در نظر داشتن شرایط مذکور و ناظر به صرف هزینه های کلان که در این سازمان صورت میگیرد در این راستا میز صدا و سیمای جمهوری اسلامی اندیشکده هنر و رسانه مرکز مطالعات راهبردی ژرفا در تلاش است با اتخاذ روندی مناسب و با توجه به اقتضائات موجود اقدام به برگزاری جلسات با اساتید دانشگاه ، نخبگان و فعالین رسانه ای کشور همچنین مطالعات و پژوهش در زمینه ی هنر و رسانه به دنبال ارائه راهبردهایی برای برون رفت رسانه ی ملی از شرایط موجود و رسیدن به جایگاه مطلوب در این سازمان است .

   • محورها و موضوعات میز:

   ۱-وضعیت شناسی رسانه ملی

   ۲-جهاد تبیین در رسانه ملی

   ۳-ارائه ایده های تحولی ناظر بر رسانه ملی

   ۴-تجزیه و تحلیل مسائل راهبردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی

   ۵-هم افزایی در بین مراکز مطالعاتی با محوریت رسانه ی ملی

   ۶-سیاستگذاری در عرصه رسانه ملی ، صوت و تصویر فراگیر

   ۷- برگزاری نشست های تحول در هنر و رسانه

   ۸-مرجع سازی مردمی در رسانه ملی

    

   • دستاورها و انتظارات:

   ۱- تبیین عمده ترین مسائل رسانه ملی

   ۲-ترسیم وضعیت مطلوب رسانه ملی برای سیاستگذران و فعالان این عرصه

   ۳- ارائه تصویری روشن از وضعیت سازمان صدا و سیما در عرصه ی رسانه ای کشور

   ۴-ارائه راهبرد به منظور وصول رسانه ملی به نقطه‌ی مطلوب

مسئول میز

مطالب مرتبط با مـــــــیز