میز تولــــــــید محتوا

معرفی میز:

محتوا مهمترین رکن و تعیین کننده ترین محور سلامت فضای مجازی و سبک زندگی منتشر شده در آن است. از سوی دیگر، از آنجا که مردم، بهره برداران فضای مجازی هستند، به طور طبیعی خود نیز در آن تولید محتوا کرده و آن را توزیع می کنند. از این کاربردی ترین محتوا در فضای مجازی، محتوایی است که از متن زندگی واقعی مردم برخاسته باشد. این متن را خود مردم بهتر از دولت ها و نهادهای رسانه ای دولتی می توانند بازنمایی کنند.

محور ها و موضوعات میز:

۱- افزایش توانمندی های مردمی در تولید محتوای رسانه ای متناسب با فضای مجازی

۲- بسیج عمومی مردمی به سمت تولید محتوای سالم، مفید و ایمن

۳- برگزاری پویش های مردمی تولید محتوا در فضای مجازی

۴- رایزنی با نهادهای حاکمیتی مسئول امر فضای مجازی جهت هدایت محتوا به موضوعات مفید

۵- پیگیری حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی

دستاورد ها و انتظارات میز:

۱- پرداخت حقوق مادی تولید کنندگان محتوا توسط اپراتورها و پیام رسان ها

۲- فعال کردن سامانه های نظارت مردمی بر محتوای موجود در بسترهای مجاز اینترنتی (VODها، UGCها و …)

مسئول میز

مطالب مرتبط با میز