میز استارت آپ ها

معرفی میز:

امروزه استفاده از فضای مجازی تنها به ارتباط گیری انسان ها با یکدیگر در پیام رسان های اجتماعی منحصر نمی شود. بهره گیری از امکانات وب توسط کسب و کارها نیز جزو مصرف رسانه ای کاربران در فضای مجازی به شمار می آید. معرفی کسب و کارها، تبلیغ اقلام تجاری، خرید خدمات مختلف توسط کاربران و امکان پرداخت مالی از طریق اینترنت از دیگر مظاهر فضای مجازی در جهان امروز است. میز توسعه نوآوری اجتماعی فضای مجازی به دنبال آن است تا بهره گیری هایی اینچنین از فضای مجازی را در کشور افزایش داده و بدین وسیله هم وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد و هم شاخص های اقتصادی کشور را ارتقاء دهد.

محور ها و موضوعات میز:

۱- تشریح و تبیین فرصت های استارت آپی برای جامعه و سیاستگذاران

۲- معرفی استارت آپ های موفق و تازه کار در کشور از طریق نشست های تخصصی ترویجی

۳- بهره گیری از فضای استارت آپی در راستای ترویج فرهنگی و تسهیل گری حضور مردم در عرصه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ عمومی

دستاورد ها و انتظارات میز:

  • ۱- تسهیل گری اتصال کسب و کارهای خرد مردمی به استارت آپ ها
  • ۲- توسعه فضای استارت آپی کشور
  • ۳- برقراری ارتباط بین دستگاهی جهت تسهیل و توسعه کار استارت آپ در خدمت دهی به جامعه
مسئول میز

مطالب مرتبط با میز