«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»

آرشیو نشست های مرکز

فیلتر بر اساس دسته بندی:

 • همه
 • اغتشاشات
 • اندیشکده اجتماعی
 • اندیشکده تعلیم و تربیت
 • اندیشکده فضای مجازی
 • اندیشکده مطالعات خدمت سربازی
 • اندیشکده مطالعات راهبردی خدمت سربازی
 • اندیشکده هنر و رسانه
 • اندیشکده هویت و پیشرفت ایرانی اسلامی
 • تجارب موفق پژوهشی
 • تجربانه
 • تحول در هنر و رسانه
 • تخصصی فضای مجازی
 • جهاد سازندگی
 • روایت قرن
 • سلسه نشست های تنتا
 • عصرانه کتاب
 • میز آموزش عالی
 • میز آموزش پرورش
 • میز تربیت رسانه
 • میز رادیو و تلویزیون
 • میز سلامت
 • میز سیاست گذاری گروه های جهادی
 • میز فرهنگ و ورزش
 • میز مرجع سازی و قهرمان سازی
 • میز موسیقی
 • میز کتاب
 • میز گردشگری
 • نشست های تخصصی
 • نقد هنر و رسانه
 • همه نشست ها
 • هویت و پیشرفت
 • وضعیت شناسی
 • ویروس کرونا
 • گفتمان حکمرانی جهادی
 • گفتمان محور نظام سلامت