معرفی مرکز

مرکز مطالعات راهبردی و سیاست پژوهی ژرفا با انجام تحقیقات در زمینه وضعیت شناسی، مطالعات راهبردی، آینده پژوهی، پیامدسنجی و سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی کشور با تاکید بر بکارگیری ظرفیتهای بومی به دنبال رفع چالشها و مسائل کشور و تحقق حکمرانی کارآمد اسلامی ایرانی می باشد و با تمرکز بر تدوین اسناد راهبردی و نظام نامه ها، وضعیت شناسی راهبردی ، طراحی نظام های شاخص و رتبه بندی و طراحی و اجرایی سازی ایده های تحولی با تاکید بر حیطه های فرهنگی اجتماعی کشور به کنشگری در زیست بوم اندیشگاهی کشور میپردازد. مرکز مطالعات راهبردی ژرفا دارای مجوز اصولی مرکز پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۲ میباشد.

ماموریت های مرکز

 • وضعیت شناسی کلان و راهبردی ملی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • تدوین نظام های رتبه بندی و ارزیابی ملی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • تدوین و اجرایی سازی ایده های تحولی ملی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • برگزاری نشستهای تخصصی و اندیشه ورزی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • شبکه سازی و توانمندسازی نخبگان و اندیشه ورزان در راستای حل مسائل کشور با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی
  • آینده پژوهی و آینده نگاری مسائل و چالشهای ملی با تاکید بر عرصه های فرهنگی و اجتماعی

گروه های مرکز

نام گروه

محورها و موضوعات

 

 

تعلیم و تربیت

·         میز مطالعات تربیت کودک

·         میز مطالعات مسجد

·         میز مطالعات آموزش و پرورش

·         میز مطالعات آموزش عالی

 

 

مطالعات اجتماعی و سبک زندگی

·         میز حکمرانی جهادی

·         میز مطالعات سلامت

·         میز مطالعات گردشگری

·         میز مطالعات سلامت اداری

 

 

 

هویت ایرانی اسلامی

·         میزایران فرهنگی

·         میز محیط شناسی و آمایش سرزمین

·         میز معماری کالبدهای اجتماعی شهری

·         میز الگوی پیشرفت

·         میز روستا شناسی و عشایرپژوهی

·         میز مرزشناسی زیستی

 

 

 

 

فضای مجازی

·         میزمرجع‌سازی و قهرمان‌سازی

·         میز کتاب و صنعت نشر

·         میز اقتصاد و صنایع خلاق

·         میز جریان‌سازی رسانه‌ای

·         میز نقد هنر و رسانه

 

 

 

 

هنر و رسانه

·         میزمرجع‌سازی و قهرمان‌سازی

·         میز کتاب و صنعت نشر

·         میز اقتصاد و صنایع خلاق

·         میز جریان‌سازی رسانه‌ای

·         میز نقد هنر و رسانه

 

ساعات کاری مرکز

شنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰
یکشنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰
دوشنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰
سه شنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰
پنجشنبه تعطیل
جمعه تعطیل