اندیشکده مطالعات راهبردی خدمت سربازی

معرفی اندیشکده :

 حضور سالانه ده ها هزار نفر از جوانان کشور در مراکز و سازمانهای نیروهای مسلح، فرصت مناسبی را برای تربیت جوانان و توجه به مسائل فرهنگی تربیتی و معرفتی ایجاد کرده است تا تا سربازان بتوانند به عنوان افرادی فعال بانشاط مسئولیت پذیر و در تراز انقلاب اسلامی در جامعه ایفای نقش نموده و در راستای پیشرفت نظام اسلامی نقش‌آفرین باشند. با عنایت به اهمیت موضوع و وجود تجارب و سوابق پژوهش‌ها در چهار سال گذشته در مرکز مطالعات راهبردی ژرفا و همچنین با عنایت به اعلام نیاز مجموعه نیروهای مسلح و سایر مراکز سیاستگذار کشور به چنین خدماتی، ایجاد و راه اندازی اندیشکده مطالعات خدمات خدمت سربازی در مرکز مطالعات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.

محورها و موضوعات اندیشکده:

۱- بررسی تدابیر، فرمایشات و احصاء نظریه رهبر معظم انقلاب در موضوع سربازی و نیروهای مسلح و مطالبه‌ گری از نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط.

۲- وضعیت سنجی و شناسایی و احصاء مسائل اساسی و چالش های حوزه فرهنگی اجتماعی، تعلیم و تربیت در خدمت مقدس سربازی و ارائه ایده های تحولی و راهکارهای مورد نیاز در جهت رفع این موانع و چالشها به مراکز سیاستگذار و متولی خدمت سربازی

۳- گفتمان سازی در مراکز و سازمانهای نیروهای مسلح با هدف ایجاد تحول فرهنگی تربیتی در موضوع سرباز
۴- سیاست‌گذاری برای به کارگیری سربازان به عنوان عناصر جهادی و بسیجی در عرصه‌های جهادی، اجتماعی و مجازی.

۵- افزایش سرمایه اجتماعی و منزلت اجتماعی سربازان در جامعه.

 

دستاورها و انتظارات:

۱- وضعیت سنجی، شناسایی، احصاء مسائل اساسی و چالش حوزه های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی خدمت سربازی و ارائه ایده های تحولی و راهکارها

۲- ایجاد شرایط لازم برای بکارگیری بهینه سربازان به عنوان عناصر جهادی و بسیجی در عرصه های مورد نیاز نیروهای مسلح و جامعه(قبل،حین و بعدخدمت)

مسئول اندیشکده و کارشناسان

مطالب مرتبط با اندیشکده