اندیشکده فضای مجازی

معرفی اندیشکده:

 • اندیشکده فضای مجازی، با تمرکز بر موضوع محتوا در فضای مجازی تلاش دارد تا با بهره گیری از ظرفیت های مردمی در عرصه تولید محتوا، تغییراتی را در وضعیت غیرمطلوب کنونی محتوا در فضای مجازی ایجاد کند. بهره گیری از ظرفیت های تخصصی بسیج که با عنوان «اقشار» از آن یاد می شود، در راستای افزایش محتوای «سالم» و نه لزوما «ارزشی» در دستور کار «نهضت ملی تولید محتوا» قرار دارد. همچنین کمک به روایت جهاد کرونا در فضای مجازی یکی دیگر از مأموریت های ابلاغی اندیشکده فضای مجازی از طرف معاون فرهنگی کل سپاه است. بررسی ظرفیت های حقوقی، اقتصادی و آموزشی کشور در فضای مجازی، از دیگر رسالت های اندیشکده فضای مجازی به شمار می آید.

محورها و موضوعات اندیشکده:

 1. نهضت ملی تولید محتوا

 2. تقویت پیام رسان های بومی

 3. توسعه استارت آپ ها

 4. پیگیری مباحث حقوقی حوزه فضای مجازی

 5. مشاوره در حکمرانی فضای مجازی به نهادهای ذی ربط

دستاور ها و انتظارات:

 1. ایجاد تغییر معنادار در نظم کنونی محتوای فضای مجازی از دو طریق دولتی و مردمی:
  – مردمی: شبکه سازی نیروهای مردمی تولید کننده محتوا در فضای مجازی
  –  دولتی: جهت دهی محتواهای انبوه تولید شده توسط حاکمیت یا با مجوز آن

 2. بهره گیری از فضای مجازی جهت توسعه اشتغال و افزایش تبادلات اقتصادی از طریق:
  – استفاده از ظرفیت استارت آپ های موجود
   – کمک به توسعه استارت آپ های نوپا

مسئول اندیشکده و کارشناسان
میز های اندیشکده

مطالب مرتبط با اندیشکده