اندیشکده علوم داده و فناوری‌های نوین اجتماعی

معرفی اندیشکده :

 • مهمترین مسئله اندیشکده علوم داده سازمان‌دهی داده‌های تولید شده در مرکز مطالعات راهبردی ژرفا می باشد. باتوجه به اینکه داده ها رشد بسیار زیادی در سازمان ها داشته اند که اساس رقابت، بهره وری، رشد و نوآوری شده است. افزایش حجم داده ها از طریق اینترنت، رسانه های اجتماعی و چند رسانه ای چالش ها و فرصت های جدیدی را برای استفاده از قدرت اطلاعات اضافه می کند. امروزه بحث های زیادی در مورد استفاده از داده های سازمانی برای نتیجه گیری وجود دارد. از آنجایی که سازمان ها به چالش های استراتژیک و عملیاتی که نیازمند داده های با کیفیت بالا هستند پاسخ می دهند، حاکمیت داده به عنوان یک حوزه مهم در مدیریت اطلاعات سازمانی در حال ظهور است که اساس کار اندیشکده علوم داده و فناوری های نوین اجتماعی می باشد. همه داستان حکمرانی داده این است که داده‌های جمع آوری شده در یک کسب وکار چگونه مدیریت و اداره شوند. به عنوان مثال کاری که کتابخانه برای کتاب انجام می دهد در حکمرانی داده برای داده ها اتفاق می افتد؛ آرشیو کردن، نظم دادن و مراقبت از داده ها. کلید حکمرانی خوب داده ها، هماهنگی و ارتباط است. از طریق ارتباط مستمر، همه اعضا و ذینفعان درگیر فرآیند می شوند و از آنچه در حال توسعه و اجراست مطلع می شوند.

محور ها و موضوعات اندیشکده :

 • اتاق وضعیت اجتماعی

   اجرای طرح تدوین کاتالوگ ملی داده های کشور

   حکمرانی داده با محوریت وزارت آموزش و پرورش

  طراحی داشبوردهای اطلاعاتی و راه اندازی سامانه مقدماتی روایت داده

  گردآوری، پاکسازی و آماده سازی گزارش های داده ای

  راه اندازی شبکه اندیشه ورزان مجازی مرکز ژرفا

   

دستاورها و انتظارات:

 • همانطور که از اسم اندیشکده پیداست مبنای آن کار دانش بنیان است و تلاش اندیشکده بر این است که با استفاده از علوم روز مثل داده و هوش مصنوعی و محاسبات اجتماعی ماموریت خود را به ثمر برساند. لذا می توان گفت که در اندیشکده ما بر بستر دانش بنیان بودن امورات را پیش خواهیم برد.

مسئول اندیشکده و کارشناسان

مطالب مرتبط با اندیشکده