اندیشکده اجتماعی و سبک زندگی

معرفی اندیشکده:

 • خط مشی اندیشکده مطالعات اجتماعی و سبک زندگی، با تکیه بر فرهنگ جهادی، سه هدف: اشتغال، معیشت وسلامت را در سایه امنیت می­باشد که به واسطه میزهای تخصصی(تولید و اشتغال، فرهنگ مصرف، گردشگری و اوقات فراغت، سلامت، فساد اداری، گروه­های جهادی و برنامه­ریزی منطقه­ای و محیط زیست) دایر در اندیشکده؛ به دنبال آن است که مسائل مرتبط در حوزه اجتماعی و سبک زندگی را طرح و بررسی کرده و برای آن راه حل و راهبرد تجویز نماید.

محورها و موضوعات اندیشکده:

 1. تولید و اشتغال

 2. سلامت اداری

 3. اوقات فراغت و گردشگری

 4. فرهنگ مصرف

 5. سیاست گذاری محیط زیست

 6. سیاستگذاری و حکمرانی بهداشت و سلامت

 7. سیاست گذاری گروه های مرجع

 8. سیاست گذاری گروه های جهادی وبرنامه ریزی منطقه ای

 9. مسائل سالمندان و بازنشستگان

 10. آسیب های اجتماعی

دستاور ها و انتظارات:

 1. وضعیت ­شناسی حوزه اجتماعی و سبک زندگی

 2. تحلیل­ های راهبردی در حوزه­های تخصصی میزهای اندیشکده

 3. تجویز­های راهبردی مرتبط با مسائل مرتبط در حوزه اجتماعی و سبک زندگی

 4. ارائه ایده­های تحولی در راستای رفع چالش­های فرهنگی اجتماعی و تحقق حکمرانی کارآمد اسلامی ایرانی در حوزه­های اجتماعی و سبک زندگی

 5. مجموعه طرح­ ها، اسناد، گزارش ­ها ، رصد­ها، یادداشت­ ها و گام­ هایی که مسئولین میزهای تخصصی اندیشکده، ارائه نموده تا بصورت راهکارهایی جهت تحلیل و تفسیر موضوع و در نهایت رسیدن به راه حل اجرایی به مراجع ذیصلاح بالادستی پیشنهاد می­گردد.

مسئول اندیشکده و کارشناسان
میز های اندیشکده

مطالب مرتبط با اندیشکده