«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»

شبکه‌ی یکپارچه‌ ی دیدبانی اجتماعی
ما در اتاق وضعیت اجتماعی می‌کوشیم بستر و ابزار لازم برای گردآوری و مطالعه‌ی داده‌های ساخت‌یافته و تحلیل محاسباتیِ داده‌های ساخت‌نیافته (ردپای دیجیتالِ کنش اجتماعی) را با استفاده از فناوری‌های نوین اجتماعی در اختیار کارشناسان و تحلیل‌گران قرار دهیم تا در نهایت روایت روشن و یکپارچه‌ای از وضعیت اجتماعی کشور به دست آید.

به باور ما اتاق وضعیت تلاقی سه کن حیاتی انسان، داده و رایانه است و ما از هوش مصنوعی و سایر عرصه‌های مرتبط با آن، یادگیری ماشین، بینایی ماشین، پردازش زبان طبیعی، تحلیل شبکه، مدل‌سازی و شبیه‌سازی رایانشی استفاده خواهیم کرد تا سه ماموریت اصلی را به سرانجام برسانیم: شناخت موقعیت شاخص‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی در مقیاس زمان و مکان، فهم وضعیت کلی صحنه‌ی اجتماعی و پیش‌بینی وضعیت‌های آینده.